Τσαλοπούλου 7, Σέρρες, Eλλάδα-Reservation (+30) 23210 24287